چراغ نشانگر LED دارای یک ورودی جهت مانیتور نمودن دتکتور میباشد.

مشخصات کلی

  • میدان دید مناسب چراغ نشانگر
  • قابلیت نصب چراغ نشانگر بر روی قاب یا بدون قاب