چراغ خروج اضطراری led

- در جهت ها و نام اماکن مختلف
- برق ورودی ۲۲۰ ولت
- به همراه باتری بک آپ
- ۱۰ ساعت استفاده در صورت مصرف از باطری
- این چراغ درصورت قطع برق بصورت اتوماتیک به روی باطری میرود.