دستگاه پودر پر کن آتش نشانی  به دستگاه هایی گفته می شود که برای پرکردن (شارژ) کپسول های محتوی پودر خشک شیمیایی (dcp) مورد استفاده قرار میگیرد . همچنین از این دستگاه در مراکز اتش نشانی برای انتقال مواد dcp به ظروف دیگر بدون انتشار مواد و پودر در داخل فضا مورد استفاده قرار می گیرد. مراکز شارژ کپسول اتش نشانی نیز از این دستگاه برای شارژ کپسولهای خود استفاده می کنند. از این سری دستگاهها می توان به ،  دستگاه پودر پر کن آتش نشانی چند منظوره و یا دستگاه پودر پر کن اتوماتیک اشاره کرد .