ویژگی آژیر های الکترونیکی:
آژیر های الکترونیکی جهت استفاده در سیستم های اعلام حریق، اعلام سرقت،جهت کاربرد در کلیه محیط های صنعتی، مسکونی، اداری، تجاری،آموزشی، انبارها، مکانهای ورزشی و غیره...

آژیر الکترونیکی پیزو:
آژیر پیزو در ولتاژهای ۱۲،۲۴،۲۲۰ ولت موجود میباشد.