کپسول آتشنشانی 1 کیلو گرمی استاندارد مخصوص وسایل نقلیه

مشاهده آتش سوزی وسایل نقلیه بر اثر دلایل مختلف اعم از عیب و نقص فنی و یا بی احتیاطی راننده ها و یا تصادفات هستیم که لازم است افراد یا هر راننده یک سری اطلاعات در زمینه حوادث یاد شده داشته باشد:
همیشه بیاد داشته باشید یک حریق جزئی خودرو ممکن است به یک حریق بزرگ و خطرناک تبدیل شود.
1- یک خاموش کننده 1 کیلوئی یک وسیله خوب برای مهار آتش در خودرو می باشد که میتوان در داخل هر خودرو تعبیه شده باشد و جلو خسارات غیر قابل جبران را بگیرد .

2- از خاموش کننده های یاد شده میتوانید برای مهار آتش سوزی در قطعات موتور و کامیون ومواد سوختنی که در زیر وسایل نقلیه در حال آتش گرفتن است استفاده کنید .همچنین برای خاموش کردن حریق زیر داشبورت هم استفاده نمود.

3- در آتش گرفتن لاستیکهای خودرو سریعا عکس العمل نشان داده و با خاموش کننده آن را مهار و خاموش نمائید چون ممکن است آتش سریعا به بدنه سرایت کند نکته بعدی اینکه انفجار لاستیک در این نوع آتش سوزی ممکن است باعث پرتاب رینگ و قطعات فلزی شود و به شما صدمه بزند پس سرعت عمل خیلی مهم است.

4- هرگاه موتور ماشین آتش گرفته و کاپوت باز باشد با استفاده از ماده خاموش کننده فورا به آن حمله ببرید و حتی المقدور پشت به باد باشید تا از راندن دود و پودر بطرف شما جلوگیری شود .

اگر موتور آتش گرفته و کاپوت بسته باشد سعی شود از باز کردن کامل کاپوت ممانعت بعمل أید چون با نیمه باز داشتن کاپوت مانع ورود جریان هوا به داخل کابوت میشود و آتش تشدید نمیشود ضمنا نازل خاموش کننده را متوانید از زیر کاپوت نیمه باز به داخل موتور هدایت تا حریق خفه گردد.