کپسول های پودروگاز در وزنهای ۱،۲،۳،۴،۶،۱۲،۲۵،۵۰ کیلویی میباشد.  کپسول های ۲۵ و ۵۰ کیلویی به خاطر وزن زیاد، چرخدار و قابل حمل میباشد.

موارد مصرف کپسول های پودروگاز: منازل،دفاتر،پارکینگ ها،شوفاژ خانه، کارخانه های مواد شیمیایی