یکی از انواع کپسول های آتشنشانی ،کپسول های آتشانی آب و گاز می باشند اين نوع خاموش كننده شامل يك كپسول محتوي آب مي باشد كه عامل خارج كننده آن كه گاز نيتروژن است با فشار به درون كپسول تزريق مي شود . در آتش سوزي جامدات اين خاموش كننده بهترين نوع مي باشد .

چون یک جز این کپسول گاز است ، پس این کپسول از هر نظر شبیه کپسول پودر و گاز است . تنها تفاوتی که آن را متمایز می سازد آن است که اگر این کپسول را تکان دهید بتوانید صدای آب را از داخل آن بشنوید.

کپسول های آب و گاز در وزنهای ۶،۱۲،۲۵،۵۰ لیتری میباشد.

موارد مصرف کپسول های آب و گاز: کارخانجات و مراکز عرضه و تولید صنایع چوبی و چاپخانه ها و انبار مواد غذایی