نکاتی که هنگام خرید شیر فلکه آتش نشانی باید به آن توجه داشته باشید.

سایز شیر فلکه آتش نشانی

جنس شیر فلکه آتش نشانی

نوع کاربرد شیر فلکه آتش نشانی

شیر فلکه آتش نشانی در سایز های مختلف موجود می باشد.

شیر فلکه آلومینیومی آتش نشانی , شیر فلکه برنجی آتش نشانی