نورتاب

علائم و تابلو هایی که با استفاده از نور محیط کار می کنند.

نور تاب متری: مورد استفاده در راه پله های بلند و برج ها می باشد.

چراغ دار

علائم و تابلوهایی که با استفاده از لامپ LED روشن می باشند.