کمکهای اولیه مجموعه اقدامات و مراقبت‌هایی است که هنگام وقوع حادثه توسط یک شخص آموزش دیده صورت می‌گیرد. هدف اصلی از این اقدامات جلوگیری از مرگ، پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت ضایعات، صدمات و عوارض بعدی و یا کاهش درد و رنج مصدوم پیش از ارجاع به پزشک و پیش از انتقال به مراکز درمانیست. این اقدامات می‌توانند شامل اقدامات جسمی و یا روحی باشند.

جعبه ی كمك های اولیه در مدلهای مختلف و کاربردهای مختلف بر حسب مکان از جمله تابلویی و کیف قابل حمل وجود دارد،که شما میتوانید با تماس به فروشگاه اعلام حریق ارجمند جهت مشاوره از دیگر محصولات این فروشگاه اطلاع کسب کنید.