سيستم

اسپرینکلر خشک

در حالتعادي، شير جريان آب توسط فشار هوا،با نيتروژن بسته است و عملكردن يك يا چند افشانه اتوماتيك كه حساس به دما مي‌باشند باعث باز شدن شير آب مي‌شود. در صورتي كه فشار منبع آب به صورت ثقلي تامين نشود، بايد در سيستم يك كليداتوماتيك حساس به فشار در مسير تعبيه شده باشد تا در موقع لازم پمپ‌هاي آب را روشن نمايد. در مواقعي كه احتمال افت فشار آب شبكه نيز وجود دارد وجود كليد اتوماتيك وپمپ كمكي لازم مي‌باشد.

هنگامی که در دمای هوای کمتر از40°F باشد و یا در شرایطی که نتوان دمای محیط را بیش از آن دما نگه داشت (مانند سردخانه ها)، سیستم های

اسپرینکلر خشک

بکار گرفته می شوند. درون لوله ها از نیتروژن یا هوای فشرده استفاده شده و آب در محیط گرم (بیش از 40°F) قرار می شود. با توجه به تاخیر زمانی تخلیه آب، " مساحت طراحی" (مساحتی که اسپرینکلرهای فعال شده فرضی در هنگام حریق در آن واقعند) را 30% افزایش می دهیم.ضمنا استفاده از روش لوله کشی شبکه ای یا Gridded در سیستم های خشک مجاز نمی باشد.
باتوجه به تاخیر زمانی سیستم لوله خشک (از لحظه فعال شدن اسپرینکلر تا باز شدند شیر سیستم و حرکت آب در لوله و تخلیه از اسپرینکلر باز شده)،سایز این سیستم با محدودیتهایی مواجه است. 

حال عملکرد سیستم

اسپرینکلر مدل خشک

با توجه به شکل تشریح میشود.

در مرحله 1- اسپرینکلر با توجه به درجه حرارت از پیش تعریف شده ، شکسته و فشار هوای داخل شبکه لوله کشی را پایین می آورد.

در مرحله 2- با توجه به افت فشار به وجود آمده در شبکه ، دهانه شیر اتوماتیک باز میشود ، همزمان ایستگاه پمپاژ استارت شده تا افت فشار به وجود آمده را جبران نماید. آب جهت مصرف اسپرینکلر شکسته جایگزین هوای موجود در شبکه میشود.

در مرحله 3- وسیله ای به نام Accelerator کمک میکند تا هوای موجود در داخل شبکه لوله کشی با سرعت بیشتری تخلیه گردد تا مدت زمان رسیدن آب به اسپرینکلر شکسته کمتر شود.

در مرحله 4- همزمان با شروع مرحله 2 جریان کوچکی برای آلارم مکانیکی و الکتریکی جریان می یابد. در این مرحله سوییچ فشار قرار دارد که به شکل نرمال باز میباشد. با ورود فشار آب به داخل این وسیله سوییچ بسته شده و از این طریق میتوان سیستم اعلام حریق را با سیستم اطفاء حریق در ارتباط قرار داد.