این چشمک زن یک فلاشر با دیودنورانی یا LED می باشد بطوریکه دیود نورانی آن بصورت لحظه ای و فلش روشن و خاموش می گردد .

در حالت تک LED ولتاژ تغذیه مدار 3 تا 18 ولت قابل استفاده است و در حالت سه LED ولتاژ مدار 12 تا 18 ولت قابل استفاده می باشد .