چراغ چشمک زن باطری خور
مدل آذرخشی
در رنگهای زرد و قرمز
دارای ۲ عدد باطری