چراغ گردان led نوردندا
قدرت نوردهی فوق العاده و کیفتی مناسب
در رنگهای قرمز و آبی و زرد
در ولتاژهای ۱۲،۲۴،۲۲۰