چراغ چشمک زن سولار دکلی و خیابانی

8-16-24-48-90 LED

دارای قابلیت چشمک زدن اتو ماتیک تا تاریک شدن شب