چراغ چشمک زن سولار ( خورشیدی)
مدل آذرخشی
در رنگهای زرد و قرمز