جعبه آتشنشانی یکی از تجهیزات اطفاء حریق است که از آن برای خاموش کردن آتش به صور دستی استفاده می کنند. 

 

ابعاد جعبه های آتش نشان باید چگونه باشد؟

جعبه های آتشنشانی به دو صورت پیش ساخته و سفا رشی تولید می شوند که در ادامه ی این مطلب به بررسی ابعاد و اندازه های جعبه آتشنشانی می پردازیم.

 جعبه آتشنشانی دو در

ابعاد جعبه های آتش نشانی سفارشی

جعبه های آتشنشانی سفارشی دارای ابعاد مشخصی نیستند که به صورت واضح برای طول و عرض و ارتفاع عدد مشخصی در نظر داشته باشند و همه را به صورت یکسان بسازند. اندازه و ابعا این جعبه ها با توجه به اندازه قرقره و تجهیزات داخل جعبه آتشنشانی که برای استفاده در جعبه آتش نشانی در نظر دارند اندازه آنرا مشخص می کنند. البته لازم است بگوییم که هر چند ابعاد این جعبه ها مانند جعبه های پیش ساخته مشخص نیست، ولی بین طول، عرض و عمق آنها تناسب خاص جعبه های آتش نشانی را در نظر می گیرند. در ادامه با یک سری مثال این تناسب را برای شما توضیح خواهیم داد:

 • مثال 1: فرض کنید یک قرقره با شلنگ 4.3 به طول 20 دارید، در این صورت شما باید برای طول جعبه ی آتش نشانی70 سانتی متر، برای عرض جعبه 70 سانتی متر در نظر بگیرید و همچنین عمق آن باید حد اقل 18 سانتی متر باشد.
 • مثال 2: فرض کنید یک جعبه آتش نشانی نیاز دارید که یک قرقره آتش نشانی با 20 متر شیلنگ 4.3 در آن قرار بگیرد و همچنین فضای کافی برای یک کپوسب 6 کیلو گرمی پودر و گاز را داشته باشد، در این صورت شما باید طول جعبه ی آتش نشانی را 70 سانتی متر، عرض آنرا 85 سانتی متر و عمق آنرا 18 سانتی متر در نظر بگیرید. جعبه آتش نشانی باید حداکثر 1.110 (یک متر و ده سانتی متر) از سطح تمام شده ی کف ساختمان بالاتر باید و آنرا باید ب  صورت روکار یا توکار در راهرو و یا محلی که برای استفاده کنندگان در دسترس باشد نصب شود و طوری باشد که در دسترس همه باشد. برای همین بیشتر اوقات جعبه های آتش نشانی را در ورودی یا خروجی طبقات یا ساختمان  و یا در  نزدیکی درب خای خروج  اضطراری نصب می کنند. از  طرفی فاصله  بین جعبه های آتش نشانی باید به صورتی باشد که در صورتی که بر حسب اتفاق یکی از جعبه های از کار افتاد یا مشکلی برای آنها پیش آمد جعبه ی اتش نشانی همجوار آن بتواند منطقه فعالیت آنرا پوشش دهد.

 اندازه جعبه آتش نشانی

ابعاد جعبه های آتش نشانی پیش ساخته

جعبه های آتش نشانی پیش ساخته هم از همان قانون جعبه های آش نشانی سفارش پیروی می کنند. به این صورت که برای نگهداری تجهیزات مختلف با ابعاد و اندازه های مختلف جعبه های اتش نشانی مخصوص به آن ها را می سازند. در ادامه این مطلب ابعاد انواع جعبه های آتش نشانی برای شما خواهیم گفت.

 • طول: 70 سانتی متر
  عرض: 60 سانتی متر
  عمق:18 سانتی متر
 • طول: 65 سانتی متر
  عرض: 55 سانتی متر
  عمق:18 سانتی متر
 • طول: 60 سانتی متر
  عرض: 50 سانتی متر
  عمق:18 سانتی متر
 • طول: 70 سانتی متر
  عرض: 85 سانت یمتر
  عمق:18 سانتی متر
 • طول: 85 سانتی متر
  عرض: 60 سانتی متر
  عمق:18 سانتی متر
 • طول: 85 سانتی متر
  عرض: 80 سانتی متر
  عمق:18 سانتی متر
 • طول: 100 سانتی متر
  عرض: 85 سانتی متر
  عمق:18 سانتی متر