یکی از بخش های جدا نشدنی در کپسول آتشنشانی استفاده از گاز هایی است که بتواند فشار مورد نظر ما برای پاشیدن ماده خاموش کننده را تامین کنند و از طرفی هم بتواند باعث کاهش دما آتش شود و به این صورت هم به سریع تر شدن روند اطفاء حریق و هم جلوگیری از گسترش آتش سوزی کمک کند.
در ادامه این مطلب از گروه اعلام حریق ارجمندی قصد داریم که در خصوص گاز هایی که در کپسول های آتشنشانی استفاده می شود با هم صحبت کنیم و جزئیات مربوط به این موضوع را با هم مرور کنیم تا به نکته های کلیدی آن مسلط تر شویم.

 گاز داخل کپسول های آتشنشانی

از چه گازی در کپسول های آتشنشانی استفاده می شود؟

در کپسول های آتش نشانی از دو نوع گاز "هوای خشک" و "گاز CO2 یا کربن دی اکسید" استفاده می شود.
در کپسول آتشنشانی فوم و کپسول آتشنشانی آب و گاز از هوای خشک استفاده می شود، چون اگر بخواهید از گاز دیگری مانند CO2 استفاده کنید به دلیل کاهش دمایی که این گاز در زمان آزاد شدن دارد، در خروجی کپسول آتشنشانی دچار مشکل یخ زدگی خواهید شد. پس در چنین شرایطی بهترین گزینه استفاده از هوای خشک فشرده است.
در سایر کپسول های آتشنشانی مانند کپسول آتشنشانی پودر و گاز، کپسول آتشنشانی( CO2 دی اکسید کربن) و کپسول آتشنشانی بیوورسال معمولا از گاز CO2 استفاده می شود. گاز کربن دی اکسید زمانی که فشرده سازی شده است و در سیلندر قرار گرفته تحت فشار زیادی است و همین باعث می شود که در زمانی که شما اهرم کپسول آتشنشانی را فشار می دهید این گاز با فشار بیرون بزند و ماده خاموش کننده را با توجه به نوع کپسول آتش نشانی به سمت محل آتش سوزی بپاشد. یکی دیگر از موارد مربوط به این گاز این است که دمای آن بعد از فشرده سازی بسیار پایین می آید و همین باعث می شود که در زمان خاموش سازی آتش با استفاده از کپسول آتشنشانی بتوانید حرارت را تا حد زیادی کنترل کنید و بتوانید یکی از ضلع های مثلث آتش را از بین ببرید و از پیشروی آتش جلوگیری کنید.

 

چطور از گاز CO2 در کپسول آتشنشانی استفاده می شود؟

کپسول هایی که از گاز دی اکسید کربن استفاده می کنند به طور کلی به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

  • کپسول آتشنشانی حاوی گازCO2کاتریج بیرون
  • کپسول آتشنشانی حاوی گازCO2کاتریج داخل

 گاز کربنو دی اکسید CO2 کپسول آتشنشانی

کپسول آتشنشانی حاوی گازCO2 کاتریج بیرون

در کپسول هایی که کاتریج آنها بیرون است، گاز دی اکسید کربن در بیرون کپسول و به بدنه کپسول آتشنشانی وصل شده و نحوه استفاده آن به دو صورت اهرمی یا فلکه ای است که در هر کدام از این روش ها به محض باز کردن راه خروج گاز، فشاری که برای آزاد شدن وجود دارد باعث می شود که ماده خاموش کننده به بیرون و به سمت آتش سوزی پاشیده شود.
کپسول های آتشنشانی کاتریج بیرون دارای یک سوپاپ عملکرد هستند که در صورتی که لازم باشد گاز از کاتریج خارج شود و بیشترین استفاده از گاز CO2 با کاتریج بیرونی در کپسول های آتش نشانی پودر و گاز است.

در ادامه راهنمای کارکردن با کپسول آتش نشانی پودر و گاز کاتریج بیرونی را برای شما توضیح می دهیم:

  1. در نزدیک قسمتی که آتش سوزی شده است کپسول آتش نشانی را روی زمین بگذارید.
  2. ضامن شیر یا اهرم کپسول آتش نشانی را آزاد کنید.
  3. سر نازل آتش نشانی را از گیره نگهدارنده آن خارج کنید و آن را به سمت آتش سوزی بگیرید.
  4. صورت و سر خود را از روبروی سوپاپ ایمنی کنار ببرید و شیر گاز را باز کنید یا اگر کپسول آتش نشانی شما وابسته به ضربه است، ضربه ای باید به آن بزنید را بزنید.
  5. اهرم کپسول آتش نشانی را فشار دهید و سرنازل آتش نشانی که خاموش کننده از آن بیرون می آید را روی آتش حرکت دهید تا عمل اطفاء حریق تمام شود.

 

کپسول آتشنشانی حاوی گاز CO2 کاتریج داخل

در این کپسول های آتش نشانی زیر درپوش و داخل سیلندر اصلی یک سیلندر وجود دارد که حاوی گاز CO2 است. وقتی شما از کپسول آتشنشانی استفاده می کنید و اهرم را فشار می دهید، راه خروج گاز در کاتریج داخلی باز می شود و باعث می شود که مواد داخل سیلندر اصلی تحت فشار قرار بگیرند و به بیرون پرتاب شوند.